1. A Foody Kft./székhelye: 1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 7-9. fsz. 1. / (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik az 5. és 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkezik.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék ideje alatt 4 poszt jelenik meg a Foody Kft. oldalán (https://www.facebook.com/foodyproduct/).

A posztokban 4 feladvány  lesz, melyre a helyes választ az office@foodyshop.hu e-mailcímre kell elküldeni és a hírlevélre feliratkozni.

A játék ideje 2020.10.17. -2020.10.26. 

Sorsolás időpontja: 2020.10.26. 13:00

3. A játék menete:

A játék során a Játékosnak a Foody Kft hivatalos Facebook oldalán, a fenti időpontban megjelenő posztban megjelenő kérdésekre adott helyes válaszokat kell elküldenie a fent megadott e-mailcímre. Amennyiben a feltett kérdésekre adott válaszai helyesek, és regisztrált a hírlevélre indul a sorsoláson. A sorsolás 10. 26-én kerül megrendezésre. 

A Játék végét követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok között kisorsolt 5 nyertes

  • Foody Álom snack boxot kap 12 db chips-szel, amit maga válogathat össze a chipsek közül. 

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

A Játék során egy Játékos egy nyeremény megnyerésére jogosult.

4. A Lebonyolító a sorsolás után 5 munkanappal Messenger üzenetben veszi fel a kapcsolatot a nyertes Játékossal, a Facebook rendszerén keresztül. A Lebonyolító a Messengerben tájékoztatja a nyertes Játékost a Lebonyolító elérhetőségeiről (e-mail cím). A nyertes Játékos a messenger kézhezvétele után köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját Facebook profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért.

Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

A nyereményt a Szervező kézbesíti a Játékos által megadott postacímre.

5. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

6. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó, postázási díj és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

7. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

8. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • 8.1 nyertesség esetén Szervező a nyereményeket személyesen adja át és az átadást fényképekkel, videóval dokumentálja, amit később a Szervező saját Facebook Oldalán és weboldalán nyilvánosságra hoz

  • 8.2 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

10. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.

11. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Foody Kft

Csapj le ingyenesen mentes receptkönyvünkre!
Vagy ha szeretnél értesülni az új akciókról, blogokról, iratkozz vel hírlevelünkre.

Köszönjük, sikeresen feliratkoztál hírelevelünkre.

Share This