1. A Foody Kft./székhelye: 1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 7-9. fsz. 1. / (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik az 5. és 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkezik.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék ideje alatt 4 poszt jelenik meg a Foody Kft. oldalán (https://www.facebook.com/foodyproduct/).

A posztokban 4 feladvány  lesz, melyre a helyes választ az office@foodyshop.hu e-mailcímre kell elküldeni és a hírlevélre feliratkozni.

A játék ideje 2020.10.17. -2020.10.26. 

Sorsolás időpontja: 2020.10.26. 13:00

3. A játék menete:

A játék során a Játékosnak a Foody Kft hivatalos Facebook oldalán, a fenti időpontban megjelenő posztban megjelenő kérdésekre adott helyes válaszokat kell elküldenie a fent megadott e-mailcímre. Amennyiben a feltett kérdésekre adott válaszai helyesek, és regisztrált a hírlevélre indul a sorsoláson. A sorsolás 10. 26-én kerül megrendezésre. 

A Játék végét követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok között kisorsolt 5 nyertes

  • Foody Álom snack boxot kap 12 db chips-szel, amit maga válogathat össze a chipsek közül. 

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

A Játék során egy Játékos egy nyeremény megnyerésére jogosult.

4. A Lebonyolító a sorsolás után 5 munkanappal Messenger üzenetben veszi fel a kapcsolatot a nyertes Játékossal, a Facebook rendszerén keresztül. A Lebonyolító a Messengerben tájékoztatja a nyertes Játékost a Lebonyolító elérhetőségeiről (e-mail cím). A nyertes Játékos a messenger kézhezvétele után köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját Facebook profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért.

Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

A nyereményt a Szervező kézbesíti a Játékos által megadott postacímre.

5. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

6. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó, postázási díj és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

7. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

8. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • 8.1 nyertesség esetén Szervező a nyereményeket személyesen adja át és az átadást fényképekkel, videóval dokumentálja, amit később a Szervező saját Facebook Oldalán és weboldalán nyilvánosságra hoz

  • 8.2 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

10. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.

11. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Foody Kft

Ha szeretnél értesülni új mentes receptekről, vagy az új blogokról, iratkozz vel hírlevelünkre.

Ha szeretnél értesülni új mentes receptekről, vagy az új blogokról, iratkozz vel hírlevelünkre.

Köszönjük, sikeresen feliratkoztál hírelevelünkre.

Share This